14/06/2017 - 7 πόλεμοι, 4 εμφύλιοι, 7 πτωχεύσεις- Γ.Β. Δερτιλής7 πόλεμοι, 4 εμφύλιοι, 7 πτωχεύσεις- Γ.Β. Δερτιλής

Ευσύνοπτο, τεκμηριωμένο και διαφωτιστικό αναφορικά με την ευρύτερη (χρονικά) οικονομική κατάσταση της χώρας. Χωρισμένο σε 10 επιμέρους τμήματα επιχειρεί την παρουσίαση των πολέμων και τη συσχέτισή τους με τις οικονομικές δυσχέρειες του ελληνικού κράτους. Παράλληλα, διαφαίνεται και ρόλος των δανεισμών και των δανειστών...

Για τον αναγνώστη που δεν θυμάται τα τεκταινόμενα κάθε ιστορικής περιόδου, βοηθητικό είναι το σύντομο χρονολόγιο που βρίσκεται στην αρχή του βιβλίου. Ακόμη και αν γνωρίζει κάποιος τα γεγονότα αξίζει να σταθεί στο χρονολόγιο καθώς οριοθετούνται οι προς εξέταση περίοδοι. Εξίσου θετικό στοιχείο ο διαχωρισμός των ιδιοτήτων του συγγραφέα-ιστορικού και του συγγραφέα-πολίτη! Αξίζει να βρεθεί λίγος χρόνος για το βιβλίο, μιας και τα τελευταία χρόνια όλοι συζητούμε, αναλύουμε και πρωτίστως βιώνουμε τα οικονομικά προβλήματα.

Πέρα από τις πληροφορίες και τις γνώσεις που μπορεί να λάβουμε ως αναγνώστες σημαντικότερος είναι ο αναστοχασμός μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης που ενδέχεται να οδηγήσει σε μια διαφορετική θέαση της ιστορίας και της υπάρχουσας κατάστασης.

ΒΑΣΩεπιστροφή...
Banner 2 Banner 3 Banner 3